Odgovor na krizu: CarGo uposljava jos 500 ljudi

Kao društveno odgovorna kompanija preduzeli smo mere u borbi protiv ekonomskih posledica
izazvanih Korona virusom i uposlili smo još 500 ljudi u sklopu svog Sistema, koji trenutno ima
više od 4.000 ljudi.

Direktor kompanije CarGo Technologies Vuk Guberinić rekao je da je CarGo uposlio 250 ljudi
zahvaljujući saradnji sa Udruženjem građana CarGo i nabavci novih automobila, dok će novi
Bulter servis uposliti još minimum 250 ljudi u prvoj fazi.

Prema projekcijama razvoja u budućnosti taj broj može da bude veći i od 10.000 ljudi u
celoj Srbiji.

„Mi verujemo da moramo da upošljavamo umesto da otpuštamo. Naša tehnologija je
preduslov da se ljudi samouposle. Jedan od glavnih odgovora na krizu i rešenje nalazi se u
tehnologiji i u inovacijama. Dalji razvoj tehnologija koje upošljavaju je neophodan preduslov za
dalji razvoj Srbije. Ako neko bude želeo da zaustavlja inovacije, zaustaviće Srbiju“,
kazao je direktor CarGo.