CARGO OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 1. aprila 2018. godine.

2. Svrha obaveštavanja

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrednosti na kojima zasnivamo naše
poslovanje. Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje svih
prednosti upotrebe CAR:GO Aplikacije i CAR:GO vebsajta. Svrha ovog Obaveštenja je da Vas
upozna sa načinom na koji CAR:GO koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome
kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke, a sve u cilju
da Vam omogućimo da koristite CAR:GO Aplikaciju i CAR:GO vebsajt. Ovo Obaveštenje se izdaje
u cilju usklađivanja sa Opštom uredom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti podatka o
ličnosti (ZZPL).

CAR:GO podržava prava koja GDPR i ZZPL omogućavaju. Mi verujemo da imate pravo da u
potpunosti kontrolišete svoje podatke, bez obzira na svoju fizičku lokaciju.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili
odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne
smatraju ličnim podacima.

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima
(npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

3. Izmene i dopune

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (6. jul 2020. godine).

Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta.
O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

4. O nama

U ovom Obaveštenju, ,”CAR:GO’’, ‘’mi’’ i ”naši’’ upućuje na CARGO Technologies doo, sa
sedištem u ul. Dr Milutina Ivkovića 2A, Beograd, Srbija).

CAR:GO je u određenim slučajevima rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka; u određenim
slučajevima zajednički rukovalac sa Udruženjem CarGo, Pružaocima usluga i Trgovcima; u
određenim slučajevima je obrađivač Vaših ličnih podataka, dok je u određenim slučajevima
samo primalac Vaših ličnih podataka. Ovo će biti detaljnije pojašnjeno u nastavku.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o
privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod CAR:GO možete dobiti na sledeću e-mail adresu
[email protected]

Odredili smo lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), koje je odgovorno za to da CAR:GO
obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima. Strahinja Dević naše lice za
zaštitu podataka o ličnosti i njegova e-mail adresa je: [email protected]

5. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete

A. Registracija

Kada se registrujete na CAR:GO Aplikaciju prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne
ograničavajući se na Vaše ime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, podatke o Vašem
vozilu (za Pružaoce usluga). Takođe CAR:GO Aplikacija može da prikupi i Vašu fotografiju.

CAR:GO je zajednički rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka sa Udruženjem CarGo, budući da
se samo članovi Udruženja CarGo mogu registrovati na CAR:GO Aplikacija (Srbija).

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe registrovanja, kako bismo Vam pružili članske
pogodnosti i obavestili Vas o našim uslugama i drugim pogodnostima ili mogućnostima
povezanim sa Vašim članstvom u CAR:GO Aplikaciji.

B. Vaše korišćenje CAR:GO Usluga

Kada koristite CAR:GO Uslugu moramo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam
pružili najbolju moguću uslugu i iskustvo. Ti lični podaci uključuju lične identifikacione
informacije podatke, kontakt podatke, podatke o lokaciji, podatke o vozilu i druge podatke o
vozilu (za Pružaoce usluga) i ocene Korisnika usluga/Pružalaca usluga.

Mi smo rukovalac u obradi ličnih podataka kada Pružaoci usluga koriste CAR:GO Aplikaciju, ali
smo i zajednički rukovaoci u obradi ličnih podataka sa Pružaocima usluga kada Korisnici usluga
koriste CAR:GO Uslugu.

C. Vaše korišćenje CAR:GO Butler

Kada koristite CAR:GO Butler moramo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam
pružili najbolju moguću uslugu i iskustvo. Ti lični podaci uključuju lične identifikacione
informacije podatke, kontakt podatke, podatke o lokaciji, podatke o Porudžbini i ocene
Trgovaca.

Mis zajednički rukovaoci u obradi ličnih podataka sa Trgovcima kada Korisnici usluga koriste
CAR:GO Butler.

D. Administriranje članstva unutar Udruženja CarGo (Srbija)

Mi administriramo članstvo unutar CarGo Asocijacije. Udruženje CarGo nas je angažovalo u te
svrhe i mi smo u ovom slučaju obrađivač.

E. Video nadzor

Na nekim od vozila pružalaca usluga ugrađene su kamere. Kamera pokriva područje izvan vozila,
a svrha snimanja je sigurnost korisnika i pružaoca usluge; zaštita vozila od krađe i vandalskog
ponašanja; te zaštita vozila u slučaju nezgode.

Dok su pružaoci usluga u ovom slučaju rukovaoci u obradi ličnih podataka, CAR:GO je samo
primalac podataka. Više informacija o kamerama i kako se koriste se nalaze u vozilima.

F. Informacije o Vašim transakcijama

Prikupljamo podatke o transakcijama koje obavljate preko CAR:GO Aplikacije, uključujući vreme
Vaše transakcije, naknadu za korišćenje aplikacije, te GPS podatke. Ovi podaci su Vam dostupni
u svakom trenutku budući da imate pravo pristupa tim podacima.

G. Podaci o platnoj kartici

Možete platiti za usluge CAR:GO Aplikacije pomoću platne kartice. Podatke o platnim karticama
korisnici direktno šalju nekom od platnih servisa koji su PCI/DSS usklađeni, a preko CAR:GO
Aplikacije koja je angažovala taj servis. Dakle, CAR:GO ne obrađuje niti skladišti podatke o
kartici.

Lični podaci koje dobijamo od trećih strana

Sa vremena na vreme CAR:GO može da dobije lične podatke od trećih strana. To se može
dogoditi ukoliko ste zaposleni u kompaniji koja koristi CAR:GO Uslugu i prijavljuje Vas za
korišćenje CAR:GO Usluge.

Šta se događa ako nam ne date svoje podatke?

Kako biste mogli da se koristite CAR:GO Aplikaciju i kako bismo Vas identifikovali tako da znamo
da ste to Vi, a ne neko drugi, potrebni su nam Vaši lični podaci. U suprotnom, nije moguće
koristiti CAR:GO Aplikaciju.

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo ostvarili
legitimni poslovni interes ili ukoliko je ta obrada potrebna za zaključenje i izvršavanje ugovora
sa Vama ili našim korporativnim klijentom (Uslovi korišćenja CAR:GO). Možemo da obrađujemo
Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše
lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko
obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih
interesa, obavestićemo Vas o tome.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo
da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha
obrade Vaših ličnih podataka je registracija na CAR:GO Aplikaciju i korišćenje svih njenih
pogodnosti.

Prihvatanjem Uslova korišćenja CAR:GO zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke
obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali newsletter sa
informacijama o posebnim ponudama CAR:GO. Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili
na osnovu Vašeg pristanak ili oslanjajući se na naš legitimni interes.

7. Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog
interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne
pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • Promovisali i plasirali naše proizvode i usluge (korporativni članovi);
 • Zaštitili prava, imovinu ili bezbednost CAR:GO, naših članova, ili drugih lica;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;
 • Testirali i razvijali nove usluge i proizvode ili poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka
zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu:
[email protected]

8. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno u okviru CAR:GO, tokom procesa održavanja CAR:GO Aplikacije.
Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim
  bankama, i ostalim trećim licima, kao što su:
  o Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support;
  o Chatbot;
  o Pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga.
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad CAR:GO, ukoliko je CAR:GO
  uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske
  odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po
  život

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere
kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava. CAR:GO ima sa svim primaocima potpisane
ugovore o obradi podataka o ličnosti.

9. Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama
kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU (Austrija i Francuska), zemlje potpisnice
Konvencije 108 (Srbija) i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju
primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU (Austrija i Francuska) ili u državu koja
nije potpisnica Konvencije 108 (Srbija) ili u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno
da obezbeđuju primereni nivo zaštite, CAR:GO primenjuje odgovarajuće mere zaštite (npr.
potpisane ugovorne klauzule).

10. Rok čuvanja

CAR:GO čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje vaše članstvo u CAR:GO i nakon toga tokom
određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo članovima da povrate naloge ukoliko
odluče da obnove članstvo i analiziraju podatke za sopstveno poslovanje unutar CAR:GO. Za više
informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši lični podaci, kao i za više informacija o
Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu:
[email protected]

11. Integritet podataka

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo
pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost
svih ličnih podataka koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet
dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.

12. Bezbednost ličnih podataka

CAR:GO preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od
pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako
bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. CAR:GO
primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak,
korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka.
Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali
CAR:GO u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno
unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

13. Svesno ne prikupljamo podatke od maloletnih lica mlađih od 16 godina

CAR:GO Aplikacija nije namenjena maloletnim licima mlađim od šesnaest (16) godina. Mi
svesno ne prikupljamo lične podatke od maloletnih lica ispod ove starosne dobi i izbrisaćemo
sve podatke za koje se naknadno utvrdi da su podaci maloletnog lica ispod 16 godina, osim
ukoliko nismo dobili saglasnost od roditelja ili staratelja takvog maloletnog lica da prikupljamo
njegove podatke. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo / njeno dete pružilo
informacije CAR:GO i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da kontaktirate
CAR:GO na sledeću e-mail adresu: [email protected]

14. Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema CAR:GO u odnosu na lične podatke koje
obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične
  podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje
  obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u
  uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama
  isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke
  ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje
  ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim
  situacijama;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje
  direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke
  svrhe.
 • Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji,
  ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši
  automatizovanim putem.

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail
adresu: [email protected] Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja
zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može
biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup
ostvarivanju Vaših prava odbijen, CAR:GO će pružiti objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na
neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na
sledeću e-mail adresu: [email protected] U svakom trenutku možete da podnesete
pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

15. Saglasnost i povlačenje saglasnosti

U svakom trenutku možete povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali.
Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka. Ovo pravo je besplatno.
Zahtev za povlačenje svoje saglasnosti možete nam poslati na sledeću e-mail adresu:
[email protected]