Miloje Obradović pogazio Ustav i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Car:Go najavio sledeće korake

CarGo najavljuje Ustavnu žalbu zbog pristrasnosti predsednika Komisije za zaštitu konkurencije

Udruženje građana CarGo navodi da je Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, ekspresno odbio Inicijativu CarGo-a, ali tek nakon što je predata krivična prijava protiv Miloja Obradovića zbog nesavesnog rada u službi.

„Vrlo je jasno da je reč o osveti. Takođe, vidi da je dokument pisan u brzini, jer ovog obrazloženja bi se postidela i stručna služba Komisije. Prvo, nije u skladu sa ranijim mišljenjem komisije, a zatim i što je ovim Komisija zauzela do sada neviđeni stav da kartelsko udruživanje predstavlja aktivnost lobiranja. Stručna služba Komisije radi u skladu sa najvišim standardima, pa verujemo da je i njima ovo obrazloženje smešno“, izjavio je Aleksandar Vučić.

Reagujući na saopštenje Komisije, Vučić je naglasio da su ovom očiglednom osvetom direktno pogaženi Ustav i Evropska konvencija o ljudskim pravima.

Ovom odlukom direktno je povređeno pravo na pravično suđenje, jer je odlučivao predsednik Komisije koji je pristrasan u ovom slučaju. Nakon što je krivična prijava direktno dovela u sumnju njegovu nepristrasnost, morao je da obavesti Savet Komisije jer je postojao osnov za njegovo izuzeće iz slučaja. Ali, očigledno je reč o čoveku koji gazi Ustav zbog lične osvete. Međutim ono što je za naše društvo važno je da takav čovek nije dostojan pozicije predsednika nezavisnog tela“.

Vučić je najavio da će CarGo podneti Ustavnu žalbu Ustavnom sudu zbog kršenja prava na pravično suđenje, ali i da će o ovim dešavanjima biti obaveštena i Evropska komisija.

 „CarGo, kao udruženje 500 hiljada građana Srbije, samo traži od predsednika Komisije da radi u interesu Srbije i građana, po zakonima naše zemlje. Nećemo dozvoliti da čast Komisije bude žrtva bilo čije uzdrmane fotelje. Zato ćemo se obratiti Ustavnom sudu i zatražiti da se zaštite institucije i pravni poredak od samovolje pojedinaca. Istovremeno, obratićemo se i evropskim instancama jer je ovo grubo kršenje ljudskih prava i u suprotnosti je sa Poglavljem 22 o pristupanju Srbije EU“, izjavio je Vučić.  

Govoreći o krivičnoj prijavi, Vučić kaže da odbacivanje Inicijative ne abolira Obradovića krivičnog dela jer je krivično delo već izvršeno, jer Komisija nije obavestila CarGo o ishodu Inicijative u zakonsom roku od 15 dana od prijema, što je bilo u martu.

„Verujemo da će sada Tužilaštvo zasigurno reagovati na krivičnu prijavu, jer odbacivanje Inicijative predstavlja još jedan dokaz postojanja nesavesnog rada, ako ne i nekih težih krivičnih dela.“

Vučić je krivičnu prijavu predao u ponedeljak 22. jula u 10.29 časova odeljenju za borbu protiv korupcije Višeg tužilaštva, dok je samo nekoliko sati kasnije, u 14.19 časova istog dana, službenik Komisije lično u prostorije kompanije CarGo Technologies doneo obrazloženje kojim Miloje Obradović odbija Inicijativu Komisiji, koja je predata četiri meseca ranije.