Poštovani,
Ukoliko Vam je nalog blokiran usled neizmirene nadoknade za korišćenje usluga aplikacije, možete i sami da rešite problem sledeći sledeće korake. Potrebno je da se ponašate kao da poručujete CarGo uslugu i kada krug počne da odbrojava vreme, prikazaće Vam se opcija PAY. Kliknite tu i regulisaćete sve.