TERMS OF USE

Ovi Uvijeti uporabe (u daljenjem tekstu : Uvijeti) reguliraju pristup ili uporabu proizvoda, aplikacija, websajta ili sadržine (u daljnjem tekstu : Usluga) koji pripadaju CarGo Technologies d.o.o. ili njegovim povezanim društvima i poslovnicama (u daljem tekstu : CarGo).

Please carefully read the terms and conditions before accessing or using the Service.

Vašim pristupom i uporabom Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili navedene Uvijete, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i CarGo-a i prestaje važnje ikakvih prethodnih ugovora, sporazuma ili aranžmana bilo kakve vrste između dvije strane.

CarGo zadržava pravo da Uvijete jednostrano promjeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog djela, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uvijetima. Vaš dalji pristup i uporaba Usluga predstavlja Vaš pristanak na izmjene i dopune Uvijeta.

1. SERVICES

Usluge predstavljaju suvremenu tehnološku platformu - skup softwera, koji omogućava korisnicima CarGo mobilne aplikacije ili CarGo websajta stupanje u kontakt, odnosno rezerviraju i koriste uslugu vanlinijskog prijevoza koje pružaju treća lica - privredni subjekti registrirani za vršenje usluga vanlinijskog prijevoza osoba i stvari.

CAR:GO IS NOT economical subject registered for performing of off-line transportation of persons and things, nor do they provide such a service.

Unless otherwise agreed, it is understood that the services CAR:GO’s available exclusively for personal, non-commercial purposes.

LICENSE

U skladu sa ovim Uvijetima, CarGo Vam pruža ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo korišćenja Usluge kroz pristup i uporabu mobilne aplikacije na Vašem uređaju, odnosno pristup i uporabu websajta, a također i kroz uporabu bilo koje sadržine i informacija koje mogu biti stavljene na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za osobne i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

RESTRICTIONS

U toku primjene ovih Uvijeta, odnosno uporaba Usluga, Vi ne smijete da : (a) uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kojeg djela Usluga; (b) prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno izrabljujete Usluge, osim ukoliko za to postoji iziričita dozvola CarGo-a; (c) mijenjate, modificirate, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji dio Usluga; (d) koristite bilo koji dio Usluga radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, to jest ometate rad i funkcionalnost bilo kojeg djela Usluga; (e) pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Uslugama čime možete ugroziti pružanje Usluga, bilo koji njihov dio, povezanih sustava ili mreža.

SERVICES OF THIRD PARTIES

Usluge koje su predmet ovih Uvijeta mogu biti stavljene na raspolaganje i kroz servise i sustave trećih lica koje CarGo ne može kontrolirati i čiju primjenu ne može regulirati ovim Uvijetima , sa tim, saglasni ste da se na takvu primjenu servisa i sustava mogu primjeniti Uvijeti korišćenja i Politika privatnosti koje će odrediti treća lica. U tom slučaju CarGo ne može i neće snositi odgovornost za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica.

Napominjemo da će se pod "trećim licima" u smislu ovih Uvijeta smatrati i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilnog operativnog sustava. Navedena treća lica nisu potpisnice ovih Uvijeta i nisu odgovorni za pružanje Usluga ili podrške na bilo koji način.

OWNERSHIP

Usluge, sva autorska prava, poslovne tajne, podaci kao i druga prava jesu i ostaju u isključivom vlasništvu CarGo Technologies d.o.o. Prihvatom Uvijeta dobija se ograničeno pravo korišćenja Usluga, kao što je opisano u prethodnim stavovima, ali ne i pravo uporabe poslovnog imena i naziva CarGo-a, logoa, imena proizvoda ili robne marke CarGo-a.

2. USER ACCOUNTS

PRIVACY POLICY

Kako bi Vam bilo omogućeno koristiti sve apsekte Usluga, morate se registrirati i kreirati sopstveni korisnički nalog. Preduslov registracije je da imate najmanje 18 godina, odnosno, imate punu poslovnu sposobnost prema propisima Republike Hvratske. Prilikom registracije, CarGo zadržava pravo da u ovu svrhu prikuplja Vaše osobne podatke kao što su : ime, adresa, broj mobilnog telefona, E-mail adresa, godine starosti, kao i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Vaša obveza je da vodite računa o tome da u toku cjelog trajanja uporabe korisničkog naloga vaši registrirani podaci budu točni, odnosno aktualni. Ukoliko pojedini aspekti Usluga ne budu dostupni usljed registriranih netočnih podataka, CarGo za to ne može biti odgovoran. Također, Vi ste odgovorni prema zakonskim propisima za sve aktivnosti koji se odvijaju na Vašem korisničkom nalogu i slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otrkivati svoje korisničko ime i zaporku za pristup sustavu. Ne možete ovlastiti treća lica da koriste vaš korisnički nalog, niti ga možete na bilo koji drugi način prebaciti na treće lice. U nekim slučajevima će od Vas biti zatraženo da dostavite dokaz o identitetu kako bi Vam bila pružena Usluga, a nepostupanje po tom zahtjevu može imati za posljedicu uskraćivanje Usluge.

NETWORK AND APPROACH

To have been given the service it is necessary to have a device which has access to the Internet. When using the Service you may be charged for the data service at the price charged by your mobile operator.

Također, prilikom korišćenja Usluge software prati GPS lokaciju Vašeg mobilnog uređaja i prikuplja podatke o vašoj trenutačnoj lokaciji. Uporabom Usluge pristajete na to da ovi podaci mogu biti prikupljeni i upotrebljeni samo u svrhe funkcioniranja aplikacije.

3. PAYMENTS

Prihvaćanjem ovih Uvijeta saglasni ste da ćete za korišćenje Usluga morati platiti određenu cijenu trećim licima - privrednim subjektima koji su registrirani za obavljanje usluga vanlinijskog prjevoza lica i stvari. Nakon što je Usluga obavljena, CarGo će prosljediti Vašu uplatu obračunatih troškova trećim licima koja su obavila prijevoz. Uplata korišćenja Usluga na ovaj način će se smatrati istom kao i da je uplata izvršena direktno trećim licima. U iznos koji će Vam biti naplaćen uračunate su sve takse i porezi koji su propisani važećim zakonskim propisima.

COLLECTION TECHNOLOGY

When creating accounts users are obliged to provide information on a valid method of payment and information about your credit card or PayPal account.

Ukoliko koristite PayPal nalog kao sredstvo plaćanja usluge, odaberite unaprijed definirani iznos iz ponuđene liste, koji nas informira da prebacimo odabrani iznos sa vašeg PayPal naloga na vaš CarGo korisnički nalog. Prije no što počnete koriistiti naš servis, potrebno je povezati jednu od dostupnih metoda plaćanja na vašem nalogu ili uplatite minimalni iznos od 500 RSD. Usluga će biti naplaćena sa vašeg korisničkog naloga u iznosu za pruženu uslugo po važećem cijeniku CarGo kompanije. Račun će biti poslat na vaš e-amil sa kojim ste se registrirali u aplikaciji. U svakom momentu možete provjeriti stanje vašeg kredita u vašem korisinčkom nalogu.

Stipulated by the laws and regulations of the Republic of Serbia considering limitation of the usage of PayPal, this method of payment inside the app can only be used by a non-resident person of the Republic of Serbia.

Ukoliko koristite kreditnu karticu kao platno sredstvo za usluge prijevoza, potrebno je registirati  vašu kreditnu ili debitnu karticu unutar aplikacije samo jednom, sredstva sa kartice će biti skinuta samo onda kada je vožnja završena .

PAYMENT CARDS

Prilokom unošenja podataka svoje platne kartice, informacije poverljive sadržine  prenose se putem javne mreže u zaštićenom (kriptovalutnom) obliku. Sigirnost podataka prilikom kupovine, garantira prihvatioc platnih kartica, Societe Generale Beograd, te se tako ko pletni process naplate vrši na stranica banke. Niti jednog trenutka podatci o platnoj kartici nisu dostupni našem sustavu.

When you add a payment card, 1.00 RSD will be reserved to verify the card, after a certain time (up to 7 days), this value will be refunded.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informacioni prikaz cijena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konvertiranje u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije / Vaša banka izavaoc, a koji nama u datom trenutku traksakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na našem saju I one koju možete vidjeti na vašem Bankovnom izvodu.

Telekom Srbija AD + CAR:GO

Informiramo vas da mts reprezentira "CarGo Technologies" d.o.o. u ugovoru o zaklmučivanju proseca uporabe CarGo servisa I naplate CarGo vaučera, stoga vase obveze prema "CarGo technologies" d.o.o. biti će namirene samo pošto ste namirili obveze prema mts.

PRICE

CarGo će vršiti naplatu Usluga prema unapred istaknutom cjeniku. CarGo zadržava pravo da u svakom trenu izmjeni ustanovljeni cijenovnik, ali uz obvezu da novi cijenik odmah istakne na svom web sajtu, kao i da o tome obavijesti korisnike.

Cijne istaknute u cijeniku sadrže samo iznos naknade za pruženu uslugu i u sebi ne sadrži "napojnicu" kao dodatnu nagradu vozaču zbog kvalitetno pružene usluge. Ukoliko želite možete dodatno nagraditi vozača, ali niste dužni na to i zavisi isključivo od Vaše volje.

In the event that after a drive request, driver shows up but you cancel a ride, you will be charged a cancellation fee, which will also be pre-stated.

CLEANING OR REPAIR FEE

Ukoliko u toku korišćenja Usluga Vašom krivnjom nastane šteta na ili u vozilu prijevoznika (fizičko oštećenje ili prljanje) koja prelazi okvire "uobičajene štete", Vi ćete biti odgovorni za naknadu troškova otklanjanja te štete.

Ukoliko do ovakve situacije dođe, prijevoznik - treće lice će se obratiti CarGo-u sa zahtijevom i detaljnim izveštajem o nastaloj šteti. Ukoliko CarGo proverom primljenog zahteva utvrdi da je isti opravdan, CarGo zadržava pravo da sa korisničkog naloga, odnosno sa prijavljenog metoda naplate, fakturiše odgovarajući iznos koji odgovara nastaloj šteti.

POLICY OF RECLAMATION

U slučaju da je korisniku naplaćen račun za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ovim ugovorom, korisnik ima ovlasti uputiti zahtijev za reklamaciju putem telefona u radnom vrijemenu na kontakt telefon CarGo kompanije ili elektornski preko sajta CarGo-a

All complaints will be settled within the legal deadlines.

REIMBURSEMENT OF PAID FUNDS

U slučaju povrata sredstava korisniku koji je pretdogno platio nekom od platnih kartica, Djelomice ili u cijelosti, a bez obzira na razlog povrata, CarGo je u obvezi povrat izvršiti isključivo preko VISA, EM/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka za zahtijev prodavca izvršiti povrat sredstava na račun korisnika platne kartice.

4. WARNINGS, LIMITATION OF LIABILITY, INDEMNIFICATION

CarGo nije privredni subjekat registriran za obavljanje vanlinijskog prijevoza osoba i stvari, niti pruža takvu uslugu. CarGo pruža uslugu posrijedovanja između krajnjih korisnika i trećih lica - prijevoznika, koji obavljaju uslugu prijevoza.

U skladu sa tim, CarGo ne garantira u vezi sa obavljenom uslugom od strane prijevoznika - kvalitetom prijevoza, vrijemenskoj točnosti, dostupnošću Usluga bez prekida na pojedinim djelovima teritorije, sigurnosti prijevoza ili trajanju Usluge. Prihvatanjem ovih Uvijeta saglasni ste da Vi snosite kompletan rizik koji proizilazi iz korišćenja Usluga.

DISCLAIMER

CarGo nije odgovoran za indirektne, slučajne, kaznene ili posljedične štete (npr. propuštena dobit, gubitak podataka, povrijede, materijalna oštećenja) koje mogu nastati u toku ili u vezi sa uporabom Usluga. CarGo također neće biti odgovoran za štetu koja nastane : a) usljed trenutačne nemogućnosti uporabe Usluge ukoliko je nemogućnost posljedica Vaše greške; b) u toku direktne transakcije između Vas i treće strane - pružaoca Usluge; c) usljed kašnjenja ili propusta u pružanju Usluge, ukoliko su propusti uzrokovani višom silom, odnosno nepredvidljivim okolnostima.

Ograničenja navedena u ovom odjeljku Uvijeta nemaju za cilj isključenje ili izmjenu Vaših prava kao potrošača koja su zagarantirana pravnim sustavom Republike Hrvatske.

COMPENSATION

Prihvaćanjem ovih Uvijeta suglasni ste da ćete CarGo-u ili njegovim zaposlenima nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz : a) Vaše uporabe Usluga mimo ustanovljenih pravila; b) kršenjem bilo koje odredbe ovih Uvijeta; c) zlouporabom povjerljivih podataka; d) kršenjem prava bilo koje treće strane koja pruža Usluge opisane u ovim Uvijetima.

5. ACCEPTABLE USE AND CONDUCT

Prihvaćanjem ovih Uvijeta slažete se sa tim da ne smijete koristiti Usluge na način koji je uznemiravajući, uvrijedljiv, protupravan, prijeteći, štetan, uvrijedljiv, narušava nečiju privatnost ili je na bilo koji drugi način napoželjan, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim propisima.

Pored toga, slažete se sa tim da nećete koristiti Usluge za : a) upload, prijenos ili distribuiranje bilo kojeg softvera čiji je cilj oštećenje ili izmjena softverskih sustava ili podataka; b) slanje neželjenih ili nametljivih reklamnih poruka, promotivnih materijala, spam poruka, nepristojnog ili uvrjedljivog sadržaja, lančanih E-mail poruka ili bilo kojeg drugog vida neželjenih poruka; c)prikupljanje i obradu informacija o drugim korisnicima Usluga bez njihovog pristanka; d) ometanje ili remećenje rada servera ili mreže povezane sa Uslugama; e) neovlašćeni pristup Uslugama preko drugih računarskih sistema ili mreža; f) uznemiravanje ili ometanje u korišćenju drugih korisnika Usluga. 

CarGo zadržava pravo da istraži konkretne situacije i preduzme odgovarajuće mjere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korišćenja Usluga na bilo koji način povrijedili odredbe ovih Uvijeta. Pod odgovarajućim mjerama podrazumjeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga kao i pokretanje pravnih postupaka.

Također, CarGo zdaržava pravo da sarađuje sa državnim organima i na njihov zakonom propisan zahjtev im dostavi odgovarajuće informacije koje se tiču korisničkog naloga, uključujući IP adresu, informacije o internet saobraćaju sa Vašeg uređaja, arhivi korisnika i slično.

6. CHANGE OF TERMS OF USE

CarGo zadržava pravo da u bilo kojem trenu promjeni ove Uvijete uporabe. CarGo također zadržava pravo otkazivanja, modifikacije, obustave ili  potpunog prekida  pružanja Usluge korisniku, pošto je o tome prethodno obavijestio korisnika na adekvatan način najmanje 30 dana prije otkaza.

CarGo će objaviti sve promjene Uvijeta na svojem web sajtu i u okviru CarGo mobilne aplikacije najmanje 30 dana prije stupanja promjena na snagu. Do momenta stupanja na snagu izmjena primjenjivaće se prethodne odredbe Uvijeta. Za nove korisnike odmah će se primjenjivati nove odredbe Uvijeta.

7. DISPUTE RESOLUTION

Prihvatom ovih Uvijeta slažete se sa time da će se svaki spor između Vas i CarGo-a, koji se javi u tijekom oprabe ili u vezi sa Uslugama, biti rješen sporazumno, dijalogom između dvije strane. Ukoliko pak do sporazumnog rješenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo pokretanja odgovarajućih sudskih ili drugih postupaka pred nadležnim državnim organima Republike Hrvatske, a sa ciljem zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povrjeđeno.

8. TERM AND TERMINATION

These terms and conditions shall enter into force on the date of your acceptance thereof and have effect for all time use of the Services.

9. CUSTOMER SERVICE

For any questions related to these Terms and their use, please contact customer service via e-mail [email protected]

CAR:GO if you try to respond to all requests within a reasonable time, in accordance with the law.

10. TOTAL AGREEMENT

Ovi Uvijeti Uporabe, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju cijelokupan i isključivi sporazum između CarGo-a i Vas, kao krajnjeg korisnika.