Humanitarna fondacija CarGo je dobroboljna, neprofitna, nepolitička i nestranačka  socijalno- humanitarna organizacija nastala sa ciljem da pruži pomoć deci i odraslima u lečenju, medicinskom zbrinjavanju i oporavku u zemlji i inostranstvu,. Misija fondacije je da svima kojima je pomoć potrebna da jednake šanse kako bi im se olakšao život.

Prva inicijativa za osnivanje humanitarne fondacije CarGo nastala je nakon brojnih humanitarnih aktivnosti koje je sprovelo Udruženje građana “CarGo” – obezbeđivanje besplatne CarGo usluge deci koja se leče od malignih bolesti, obolelima od spinalne mišićne atrofije, zatim obezbeđivanje elektromotornih kolica specijalno izrađenih u Nemačkoj za dečka sa cerebralnom paralizom, nabavljanje specijalizovanih kombija za osobe sa invaliditetom i besplatna usluga do i od škole za decu sa invaliditetom.

Nažalost, dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji ima, ali nisu vidljivi u sistemu, ni u društvu.  Iz tog razloga želimo da kroz fondaciju podignemo svest građana o njima i zajedno radimo na tome da Srbija postane društvo jednakih mogućnosti za sve.

Ciljevi fondacije:

 • prati, razmatra i pokreće pitanja u cilju ostvarivanja različitih vidova, oblika i nivoa zaštite osoba sa invaliditetom
 • pruža finansijsku pomoć u lečenju dece i odraslih kroz obezbeđivanje neophodnih sredstava
 • daje jednake šanse svima kojima je pomoć potrebna – deci i odraslima sa invaliditetom
 • uspostavlja saradnju sa ustanovama koje se bave lečenjem, rehabilitacijom, obrazovanjem i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom
 • podstiče inicijative i pomaže razvoj svih oblika uzajamne pomoći, organizuje konkretne oblike saradnje i zajedničkih akcija sa različitim akterima
 • predlaže korake i mere u ostvarivanju prava i unapređenju uslova za poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom
 • ostvaruje i razvija saradnju sa državnim, humanitarnim i drugim organizacijama, udruženjima i savezima koji deluju u srodnim oblastima u zemlji i inostranstvu
 • podstiče sve oblike radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • upoznaje javnost preko sredstava javnog informisanja o radu fondacije.

U poslednjih godinu dana humanitarna fondacija CarGo sprovela je brojne humanitarne aktivnosti

 • Donacije veće vrednosti
  1. Jednomesečno lečenje u Poljskoj – Za sina članice CarGo. Iznos: 3,5 hiljade evra.
  2. Besplatni obroci u vreme vanrednog stanja – Od uvođenja vanrednog stanaj povodom korona virusa dostavili smo više od 10.000 besplatnih obroka. Iznos: 5 miliona dinara.
  3. Više donacija za Radovana Samardžića sa cerebralnom paralizom:
  4. Uvođenje OSI klase (kombiji specijalno izrađeni za sve osobe sa invaliditetom). Iznos: 1,5 miliona dinara.
  5. Donacija za Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR):
   • Akcija „Pruži korak“ – Izgradnja roditeljske kuće za decu koja se leče od raka. Iznos: Milion dinara.
   • CarGo uplaćuje besplatne usluge na mesečnom niovu. Iznos 50.000 rsd
 • Donacije srednje vrednosti:
  1. Saradnja sa manastirom Hilandar – Plaćanje boravka dece iz ugroženih područja mesec dana u Beogradu. Iznos 100.000 dinara.
  2. Saradnja sa Fondacijom NORBS plus –Na mesečnom nivou CarGo im uplaćuje besplatne usluge. Iznos 100.000 dinara.
  3. Dostava paketića deci iz ugroženih područja iz Vranjske eparhije.
  4. Donacija za Centar za unapređenje društva (Slepa i slabovida lica) Na mesečnom nivou CarGo im uplaćuje besplatne usluge. Iznos: 60.000 dinara.
  5. Donacija za Udruženje Spinalna mišićna atrofija (SMA) – Na mesečnom nivou CarGo im uplaćuje besplatne usluge. Iznos 35.000 dinara.

 

 • Nematerijalna pomoć:
  1. Podrška koncertu klasične muzike sa više od 100 izvođača – Pomoć u organizaciji festivala klasične muzike “Leteći muzički ključevi” za više od 100 mladih muzičara iz Nemačke i Srbije.
  2. Dostava hemijskih artikala – Više od 2.000 paketa hemijskih artikala svratištima i roditeljskoj kući Zvončica.
  3. Pomoć i doček đaka iz regiona – U saradnji sa Udruženjem „Izviđača Sveti Sava“

 

 • Dodatne aktivnosti:
  1. Ugrejmo BeogradAkcija u kojoj smo prikupljalli garderoba za decu i odrasle koji borave u svratištima širom Beograda.
  2. Medical dugme – U toku trajanja vanrednog stanja mislili smo na one koji su bili na prvoj liniji fronta kako bi zaštitili sve nas od posledica korona virusa. CarGo je sproveo akciju pomoći medicinskim radnicima tako što je kroz dugme medical bila obezbeđena potpuno besplatna CarGo usluga za sve zdravstvene radnike.
  3.  Zaštitne pregrade u automobilimaU cilju da potpuno zaštitimo pružaoce usluge i one koji koriste uslugu, uveli smo dodatne mere zaštite – u svim automobilima smo ugradili zaštitne pregrade.