Pravilnik Procedura i Ponašanja za inovativnu pomoć na putu – “PRAVILNIK”

verzija 1.4. od 28.06.2019


Bezbednost i ponašanje u saobraćaju


1. Obavezno je strogo poštovanje svih važečih propisa republike Srbije, svih odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kao i svih pripadajučih podzakonskih akata.

2. Pružalac inovativne pomoćna putu snosi odgovornost za nepoštovanje saobraćajnih propisa, i za štetu koju svojim činjenjem ili nečinjnejnjem prouzrokuje korisniku ili trećem licu.

3. Pružalac inovativne pomoći na putu ne sme koristiti površine namenjene za vozila javnog prevoza (taksi stajališta, autobuskih stajalištaostalih obeleženih stajališta gradskog prevoza;

4. Pružalac inovativne pomoći na putu ne sme koristiti linijske trase prevoza.

5. Pružalac inovativne pomoći na putu dužan je napomenuti korisnika inovativne pomoći na putu da veže sigurnosni pojas

6. Prilikom prihvata i ispraćanja korisnika inovativne pomoći na putu vozilo mora biti zaustavljeno na bezbednom mestu, na bezbedan način sa uključena sva četiti pokazivača pravca i bez ometanja ostalih učesnika u saobraćaju.

7. Pružalac inovativne pomoći na putu odgovoran je da je za tehničku ispravnost vozila tokom pružanja usluge. Vozilo mora biti bez vidljivih nedostataka odnosno neispravnosti (posledice udara, grebanja, napukla stakla, neispravan mehanizam za spuštanje prozora, neispravne ručke za zatvaranje vrata, upaljeni indikatori na kontrolnoj tabli o kvarovima ABS, ulje, gorivo, ESP, tečnost za stakla, sijalice itd.), kao i bez zvukova koji ukazuju na moguću neispravnost vozila ( lupanje, škripanje, grebanje i sl.). Vozilo mora imati broj svetloodbojnih prsluka jednak broju mesta za sedenje smeštenih na dohvat ruke korisnika.

8. Tokom pružanja inovativne usluge vozilo mora biti opremljeno pakovanjem vlažnih i suvih maramica, neotpakovanom flašicom sa vodom, sa dve hemijske olovke, dodatnim univerzalnim punjačem za mobilni telefon, većom krpom ili prostirkom za prevoz kućnih ljubimaca.

9. Poželjno je da vozilo tokom pružanja usluge bude opremljeno dečjim sedištem i wifi ruterom. 

10. Mobilni telefon mora na držaču na vidljivom mestu za korisnika usluge odnosno postavljen na način da korisnik usluge može u svakom trenutku lako da izvrši uvid u rutu kojom se vozilo kreće. Obavezno je posedovanje kamere za snimanje saobraćaja sa isključenim snimanjem zvuka u kabini. Vozilo tokom pružanja usluge inovativne pomoći na putu mora biti čisto i uredno a putnički salon osvežen osveživačima vazduha.

11. Zabranjeno je posedovanje čvrstih predmeta i ličnih stvari u vozilu osim opreme vozila (oružje noževi, palice, pajseri i sl.), kao i stvari na sedištima gde korisnici inovativne pomoći na putu treba da sednu. Zabranjena je promena putničkog salona u odnosu na fabričko stanje (nalepnice, stikeri, presvlake, igračke). Zabranjeno je postavljanje bilo kakvih kutija, ili tome slicno u unutrašnjosti vozila što bi ličilo na tips box.

12. Ukoliko se na vozilu desi kvar koji onemogućava dalje pružanje usluge ili ugrožava bezbednost saobraćaja, neophodno je vozilo zaustaviti na bezbedan način i na bezbednom mestu, a korisnika uputiti da putem aplikacije zatraži novu uslugu inovativne pomoći na putu i da o nastaloj situaciji izjavi svoje zapažanje na emejl adresu [email protected]

13. Ukoliko vozilo nije moguće zaustaviti na bezbednom mestu, Pružalac usluge je dužan da  Uključi sva četiri pokazivača pravca bez odlaganja, da izađe iz vozila sa obučenim svetloodbojnim prslukom, i da bez odlaganja zaustavljeno vozilo označi sigurnosnim trouglom. Pružalac usluge je dužan da ponudi pomoć korisniku usluge  da se na bezbedan način udalji od vozila na bezbedno mesto do nastavka putovanja. Pružalac usluge je dužan da  bez odlaganja pozove Call Centar CarGo servisa i prijavi da ima  tehničkih  problema  sa  vozilom,  i da se isključuje  iz aplikacije.

14. U slučaju vandalizma ili saobraćajne nezgode, Pružalac usluge inovativne pomoći na putu dužan je prvenstveno obavestiti policiju na broj 192, a zatim i Call Centar CarGo servisa.

15. U vozilima je zabranjeno pušenje dok je uključena CarGo aplikacija.

16. Ukoliko je Pružalac usluge inovativne pomoći na putu pušač, prihvatljivo je pušenje isključivo van automobila. 

17. Svaki  pružalac usluge inovativne pomoći na putu  je obavezan da vodi računa o ličnoj higijeni kako bi boravak korisnika usluge u vozilu bio prijatan.


Odnos prema korisniku inovativne pomoći na putu


1. Pružalac usluge je dužan da se tokom pružanja usluge prema korisniku obraća sa poštovanjem i da ga bez obzira na  uzrast oslovljava sa “Vi”. Prilikom prvog kontakta sa korisnikom usluge pružalac usluge se obraća korisniku rečenicom: „Dobro jutro/dan/veče, dobro došli!“, u zavisnosti od doba dana pružanja usluge. Pružalac usluge inovativne pomoći na putu pužanje usluge završava rečenicom: “Hvala Vam, doći ćemo opet!”;

2. Pružalac usluge je dužan da pre početka pružanja usluge korisniku ljubazno pruži mogućnost izbora rute kretanja i dozvoli mu da izborom odstupi od  utvrđene rute kretanja zadate od strane GPS sistema u aplikaciji. Pružalac usluge je dužan da postupi po izboru korisnika usluge.

3. Pružalac usluge je dužan da korisniku omogući izbor da li će se voziti u klimatizovanom vozilu ili vozilu sa otvorenim prozorom u zavisnosti od preferencija korisnika. Pružalac usluge dužan da postupi po izboru korisnika usluge;

4. Svaki pružalac inovativne pomoći na putu dužan je da zna da aktivira Portable Hotspot na službenom tablet uređaju, kako bi korisniku ponudio Free WiFi u vozilu;

5. Pružalac usluge inovativne pomoći na putu dužan je komunikaciju sa korisnikom svede na minimalan nivo, ne započinje prvi razgovor i ne nemeće teme za razgovor sa korisnikom usluge. Ukoliko korisnik započne konverzaciju, pružalac usluge treba ljubazno odgovoriti na postavljeno pitanje bez nepotrebnog širenja komunikacije i bez rasprave sa korisnikom. Zabranjeno je korišćenje žargonskih reči u komunikaciji.

6. Pružlac usluge inovativne pomoći a putu ne sme u razgovoru sa korisnikom iznositi  stavove po političkim, verskim, etničkim ili ideološkim pitanjima. Strogo je zabranjeno intimiziranje sa korisnikom usluge ili bilo kakva vrsta komunikacije i ponašanja koja odstupa od okvira pristojnog pošanja.

7. Pružalac inovativne pomoći mora poštovati kodeks oblačenja, i to u mini i Eco klasi: Zabranjeno je nošenje obuće otvorenih prstiju, kratkih pantalona, šorceva i trenerki, kao i majica na bretele, bez rukava, i majica sa neadekvatnim aplikacijama na   sebi. Obavezno je nošenje,košulja i adekvatnih pantalona I obuće.

8. Pružlac usluge inovativne pomoći na putu dužan je tokom pružanja usluge inovativne pomoći na putu u vozilu emituje jednu od navedenih radio stanica:

TDI radio – 91.8 MHz

Naxi radio – 96.9 MHz

Gradski radio – 102.2 MHz

TOP FM – 106.8 MHz

Radio S – 94.9 MHz

Rock radio – 96.2 MHz

Index radio – 88.9 MHz

Zvuk ne sme biti preglsan, najveća dozvoljena jačina zvuka je __db.


9. Ukoliko je ponašanje korisnika usluge neumesno, provokativno ili nasilno, Pružalac usluge inovativne pomoći na putu je dužan je da pomirljivim tonom pokuša da smiri situaciju. Ukoliko Pružalac usluge proceni da ne može smiriti situaciju u vozilu, dužan je da prekine dalje pružanje usluge vodeći pri tom računa o bezbednosti saobraćaja,  I u slučaju  potrebe pozove policiju.  O svakoj ovakvoj situaciji obavezno obavestiti Call Centar CarGo servisa.

10. Zabranjeno je  davati  kontakt  telefon pružaoca usluge korisniku  na  lično insistiranje.

11. Zabranjeno u prisustvu korisnika davati informacije odnosno iznositi komentare o sistemu CarGo servisa. Komunikacija sa menadžmentom CarGo Tima


1) Pružalac usluge inovativne pomoći na putu je dužan da sve sugestije dostavi na email: [email protected]

2) Ako ste kao Pružalac usluge ostali zaglavljeni u aplikaciji tj. ako je iznos vaše usluge bio 0 rsd. Dužni ste da pošaljete Viber poruku koja sadrži (Vaše ime i prezime, početnu i krajnju destinaciju, rutu kojom ste se kretali, ime korisnika usluge) .

3) U  slučaju  vanrednih situacija   koje  moraju  da  se  rešavaju  istog  trenutka  možete pozvati na brojeve telefona CarGo servisa.

4) Viber grupa CarGo Partner je namenjena za poslovnu komunikaciju, informacije i probleme vezane za rad sistema. Svako iznošenje drugačije vrste informcija ili tendenciozno komentarisanje rada sistema CarGo evisa predstavlja kršenje  Pravilnika. Prekršaji i način ocenjivanjaPrekrsaj Poeni

Nepoznavanje ulica 1

Preterana upotreba zvučne signalizacije 1

Slabo snalaženje u gradu 1

Neispravano grejanje 2

Sigurnosni pojasevi nisu u funkciji 2

Zaprljana sedišta (fleke, ostaci od hrane) 2

Razgovor sa korisnikom o privatnim stvarima 2

Prljav automobil-spoilja 3

Neispravni podizači prozora 3

Prihvatanje izvršenja usluge iz stana 3

Ostavljanje korisnika pre krajnje destinacije 3

Telefoniranje bez handsfree uredjaja 3

Započinjanje usluge dok korisnik nije ušao u automobil 3

Neljubazan odnos prema korisniku 3

Vožnja dužom relacijom ( bez odobrenja korisnika ) 3

Higijena i urednost pružaoca usluge 4

Nepružanje adekvatne usluge korisniku (otvaranje gepeka, ubacivanje kofera, dečijih kolica… ) 4

Tehnička neispravnost vozila ( kočnice, trap, amortizeri ) 4

Nepostovanje saobraćajnih propisa 4

Nepoznavanje vozačke aplikacije 4

Izražavanje političkih stavova 4

Dress code - kosulja (zabranjeno-trenerka,sorc,bermude,majica na bratele,papuce,sandale,.. 7

Sugerisanje korisniku za davanje bakšiša 7

Prljav automobil-unutrašnjost 7

Neprijatan miris unutrašnjosti automobila/duvanski miris 7

Loš izgled automobila ( spoljna oštećenja, enterijer ostećen ) 7

Nasilnička i agresivna voznja 7

Neumesno komentarisanje izgleda, oblačenja korisnika usluge 7

Glasno slušanje muzike van predloženih radio stanica 7

Insistiranje korisniku na ličnom odnosu 7

Nasilno ponašanje prema korisniku 7

Negativni komentari na račun kompanije i aplikacije 7

Nepristojna i vulgarna komunikacija sa korisnikom 7

Odbijanje usluge korisniku sa kućnim ljubimcem 7

Prihvatanje usluge dok je trece lice u automobilu 7

Pozivanje drugog člana udruženja nakon prihvatanja usluge i raspitivanje dokle se ide 7

Otkazivanje usluge nakon prihvatanja iste 7

Neposedovanje osnovne opreme za rad (nosač telefona, kamera) 7

Neadekvatna slika na profilu aplikacije CarGo Partner 7

Upotreba Panic tastera bez razloga 7

Primanje gotovine 10

Neispravan klima uredjaj 10

 

Nacin ocenjivanja:


3 poena - opomena 

4 poena -  6000 RSD

7 poena - 10000 RSD i 3 dana isključenje iz aplikacije

10 poena - 7 dana isključenje iz aplikacije 

13 poena - trajno isključenje iz aplikacijeSve kazne i suspenzije se odnose na manje prekršaje, u slučaju većih prekršaja CarGo zadržava pravo da istog momenta trajno završi saradnju sa pružaocem inovativne pomoći na putu.