CARGO OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 1. aprila 2018. godine.

2. Svrha obaveštavanja

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje svih prednosti upotrebe CAR:GO Aplikacije i CAR:GO vebsajta. Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji CAR:GO koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke, a sve u cilju da Vam omogućimo da koristite CAR:GO Aplikaciju i CAR:GO vebsajt. Ovo Obaveštenje se izdaje u cilju usklađivanja sa Opštom uredom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

CAR:GO podržava prava koja GDPR i ZZPL omogućavaju. Mi verujemo da imate pravo da u potpunosti kontrolišete svoje podatke, bez obzira na svoju fizičku lokaciju.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

3. Izmene i dopune

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (6. jul 2020. godine).

Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

4. O nama

U ovom Obaveštenju, ,”CAR:GO’’, ‘’mi’’ i ”naši’’ upućuje na CARGO Technologies doo, sa sedištem u ul. Dr Milutina Ivkovića 2A, Beograd, Srbija).

CAR:GO je u određenim slučajevima rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka; u određenim slučajevima zajednički rukovalac sa Udruženjem CarGo, Pružaocima usluga i Trgovcima; u određenim slučajevima je obrađivač Vaših ličnih podataka, dok je u određenim slučajevima samo primalac Vaših ličnih podataka. Ovo će biti detaljnije pojašnjeno u nastavku.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod CAR:GO možete dobiti na sledeću e-mail adresu [email protected]

Odredili smo lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), koje je odgovorno za to da CAR:GO obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima. Strahinja Dević naše lice za zaštitu podataka o ličnosti i njegova e-mail adresa je: [email protected]

5. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete

A. Registracija

Kada se registrujete na CAR:GO Aplikaciju prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, podatke o Vašem vozilu (za Pružaoce usluga). Takođe CAR:GO Aplikacija može da prikupi i Vašu fotografiju.

CAR:GO je zajednički rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka sa Udruženjem CarGo, budući da se samo članovi Udruženja CarGo mogu registrovati na CAR:GO Aplikacija (Srbija).

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe registrovanja, kako bismo Vam pružili članske pogodnosti i obavestili Vas o našim uslugama i drugim pogodnostima ili mogućnostima povezanim sa Vašim članstvom u CAR:GO Aplikaciji.

B. Vaše korišćenje CAR:GO Usluga

Kada koristite CAR:GO Uslugu moramo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam pružili najbolju moguću uslugu i iskustvo. Ti lični podaci uključuju lične identifikacione informacije podatke, kontakt podatke, podatke o lokaciji, podatke o vozilu i druge podatke o vozilu (za Pružaoce usluga) i ocene Korisnika usluga/Pružalaca usluga.

Mi smo rukovalac u obradi ličnih podataka kada Pružaoci usluga koriste CAR:GO Aplikaciju, ali smo i zajednički rukovaoci u obradi ličnih podataka sa Pružaocima usluga kada Korisnici usluga koriste CAR:GO Uslugu.

C. Vaše korišćenje CAR:GO Butler

Kada koristite CAR:GO Butler moramo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam pružili najbolju moguću uslugu i iskustvo. Ti lični podaci uključuju lične identifikacione informacije podatke, kontakt podatke, podatke o lokaciji, podatke o Porudžbini i ocene Trgovaca.

Mis zajednički rukovaoci u obradi ličnih podataka sa Trgovcima kada Korisnici usluga koriste CAR:GO Butler.

D. Administriranje članstva unutar Udruženja CarGo (Srbija)

Mi administriramo članstvo unutar CarGo Asocijacije. Udruženje CarGo nas je angažovalo u te svrhe i mi smo u ovom slučaju obrađivač.

E. Video nadzor

Na nekim od vozila pružalaca usluga ugrađene su kamere. Kamera pokriva područje izvan vozila, a svrha snimanja je sigurnost korisnika i pružaoca usluge; zaštita vozila od krađe i vandalskog ponašanja; te zaštita vozila u slučaju nezgode.

Dok su pružaoci usluga u ovom slučaju rukovaoci u obradi ličnih podataka, CAR:GO je samo primalac podataka. Više informacija o kamerama i kako se koriste se nalaze u vozilima.

F. Informacije o Vašim transakcijama

Prikupljamo podatke o transakcijama koje obavljate preko CAR:GO Aplikacije, uključujući vreme Vaše transakcije, naknadu za korišćenje aplikacije, te GPS podatke. Ovi podaci su Vam dostupni u svakom trenutku budući da imate pravo pristupa tim podacima.

G. Podaci o platnoj kartici

Možete platiti za usluge CAR:GO Aplikacije pomoću platne kartice. Podatke o platnim karticama korisnici direktno šalju nekom od platnih servisa koji su PCI/DSS usklađeni, a preko CAR:GO Aplikacije koja je angažovala taj servis. Dakle, CAR:GO ne obrađuje niti skladišti podatke o kartici.

Lični podaci koje dobijamo od trećih strana

Sa vremena na vreme CAR:GO može da dobije lične podatke od trećih strana. To se može dogoditi ukoliko ste zaposleni u kompaniji koja koristi CAR:GO Uslugu i prijavljuje Vas za korišćenje CAR:GO Usluge.

Šta se događa ako nam ne date svoje podatke?

Kako biste mogli da se koristite CAR:GO Aplikaciju i kako bismo Vas identifikovali tako da znamo da ste to Vi, a ne neko drugi, potrebni su nam Vaši lični podaci. U suprotnom, nije moguće koristiti CAR:GO Aplikaciju.

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo ostvarili legitimni poslovni interes ili ukoliko je ta obrada potrebna za zaključenje i izvršavanje ugovora sa Vama ili našim korporativnim klijentom (Uslovi korišćenja CAR:GO). Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na CAR:GO Aplikaciju i korišćenje svih njenih pogodnosti.

Prihvatanjem Uslova korišćenja CAR:GO zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali newsletter sa informacijama o posebnim ponudama CAR:GO. Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanak ili oslanjajući se na naš legitimni interes.

7. Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • Promovisali i plasirali naše proizvode i usluge (korporativni članovi);
 • Zaštitili prava, imovinu ili bezbednost CAR:GO, naših članova, ili drugih lica;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;
 • Testirali i razvijali nove usluge i proizvode ili poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu: [email protected]

8. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno u okviru CAR:GO, tokom procesa održavanja CAR:GO Aplikacije. Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, i ostalim trećim licima, kao što su:
  o Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support;
  o Chatbot;
  o Pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga.
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad CAR:GO, ukoliko je CAR:GO uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava. CAR:GO ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

9. Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU (Austrija i Francuska), zemlje potpisnice Konvencije 108 (Srbija) i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU (Austrija i Francuska) ili u državu koja nije potpisnica Konvencije 108 (Srbija) ili u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, CAR:GO primenjuje odgovarajuće mere zaštite (npr. potpisane ugovorne klauzule).

10. Rok čuvanja

CAR:GO čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje vaše članstvo u CAR:GO i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo članovima da povrate naloge ukoliko odluče da obnove članstvo i analiziraju podatke za sopstveno poslovanje unutar CAR:GO. Za više informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši lični podaci, kao i za više informacija o Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu: [email protected]

11. Integritet podataka

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.

12. Bezbednost ličnih podataka

CAR:GO preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. CAR:GO primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali CAR:GO u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

13. Svesno ne prikupljamo podatke od maloletnih lica mlađih od 16 godina

CAR:GO Aplikacija nije namenjena maloletnim licima mlađim od šesnaest (16) godina. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od maloletnih lica ispod ove starosne dobi i izbrisaćemo sve podatke za koje se naknadno utvrdi da su podaci maloletnog lica ispod 16 godina, osim ukoliko nismo dobili saglasnost od roditelja ili staratelja takvog maloletnog lica da prikupljamo njegove podatke. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo / njeno dete pružilo informacije CAR:GO i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da kontaktirate CAR:GO na sledeću e-mail adresu: [email protected]

14. Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema CAR:GO u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.
 • Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail adresu: [email protected] Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, CAR:GO će pružiti objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću e-mail adresu: [email protected] U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

15. Saglasnost i povlačenje saglasnosti

U svakom trenutku možete povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka. Ovo pravo je besplatno. Zahtev za povlačenje svoje saglasnosti možete nam poslati na sledeću e-mail adresu: [email protected]